koeien-in-de-wei-3-226971
koeien-in-zeevang1-045

FOSFAATRECHTEN

KABINET LEGT FOSFAAT AAN BANDEN.

 

Wat betekenen fosfaatrechten voor u?

Duidelijkheid over invulling stelsel van fosfaatrechten

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft met de melkvee- en zuivelsector overeenstemming bereikt over de invulling van het fosfaatrechtenstelsel. De gemaakte afspraken moeten ertoe leiden dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid fosfaat – als bestanddeel van mest – weer onder het Europese maximum komt, en blijft. Het fosfaatrechtenstelsel gaat op 1 januari 2017 in.

Hoeveel fosfaatrechten krijgt u toegekend?

U krijgt fosfaatrechten toegekend aan de hand van het aantal gehouden melkkoeien en jongvee met als peildatum 2 juli 2015. Dit aantal wordt vermenigvuldigd met de forfaitaire norm van 2015 (zoals deze in de meststoffenwet wordt gehanteerd). Hiermee is 2015 het peiljaar.
De totale hoeveelheid rechten die op deze manier wordt toebedeeld is echter te groot om de fosfaatproductie weer onder het Europese maximum te brengen. Daarom is het inkrimpen van de melkveestapel via de fosfaatrechten onvermijdelijk.

  Kringloopwijzer

  U kunt ontwikkelingsruimte verdienen door te kiezen voor bedrijfsspecifieke verantwoording in de vorm van de Kringloopwijzer. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, moet u waarschijnlijk beschikken over een Kringloopwijzer van de laatste 3 jaar. Om de uitkomst van de Kringloopwijzer te mogen gebruiken moet de uitkomst geborgd worden. Exacte invulling hiervan is nog niet bekend

  Grondgebonden.

  Als u wilt groeien, moet u over voldoende fosfaatrechten beschikken en óók voldoen aan de AMvB melkveehouderij. Dit betekent dat u, afhankelijk van uw fosfaatoverschot per hectare, over extra grond moet beschikken

  Handel in rechten.

  De fosfaatrechten worden verhandelbaar. De spelregels voor het verhandelen van fosfaatrechten wordt aangesloten bij het stelsel van dierrechten (varkens en pluimveehouderij). Staatsecretaris van Dam houdt wel de mogelijkheid om extra regels te stellen aan de verhandeling van fosfaatrechten. De uitwisselbaarheid van productierechten tussen melkvee, varkens en kippen wordt uitgesloten.

  Neen contact op voor meer informatie.

  Wilt u fosfaatrechten verkopen of aankopen?

  Meldt u aan via onderstaand formulier.

  Contact

  Contactpersoon: Marcel van Hoof

  Telefoon: 0683335642

  Email: info@fosfaat-rechten.nl

  Algemene gegevens

  KVK 17077893

  BTW NL 094.731.299.B.01